Toegevoegd aan verlanglijstje.
Verwijderd van verlanglijstje.

Toegevoegd aan winkelmandje

Verder winkelen Afrekenen

Privacybeleid

Beste relatie,

 

Uw privacy is voor Traen-Industries belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en transparant te zijn over de informatie die we verzamelen en wat we ermee doen.

 

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe EU- en EER- wetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV of ook bekend als GDPR). In verband met de nieuwe wijziging in de wetgeving inzake gegevensbescherming en ons streven naar transparantie, hebben wij ons privacy beleid bijgewerkt.

 

Het doel is om alle persoonlijke gegevens van de inwoners van de EU-EER te beschermen, ongeacht of de bedrijven binnen de EER gevestigd zijn. Traen-Industries wil graag aan deze verordening voldoen. De AVG stelt dat alle partners, klanten en leveranciers moeten worden geïnformeerd over de manier waarop Traen-Industries hun persoonlijke gegevens verwerkt.

 

Indien u dit wenst kan u deze informatie hieromtrent opvragen via het email adres boekhouding@traen-industries.be waarna wij u onze privacyverklaring per kerende aan u overmaken.

 

 

BESTUUR

 

TRAEN-INDUSTRIES B.V.

 

 

 

Privacyverklaring

 

Privacy is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. Traen-Industries bv vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren, controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten conform met de AVG-wetgeving.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met Traen-Industries, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, producten van ons aankoopt, u inschrijft op de nieuwsbrief, contact opneemt met de klantenservice, solliciteert enzovoort…

 

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming Traen-Industries bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Pathoekeweg 25G, 8000 Brugge en ondernemingsnummer BE0739.687.851.

 

 

 

Wijziging van de privacyverklaring

 

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste verwerkingen. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

 

 

 

1.    Persoonsgegevens die wij verzamelen van u

 

Traen-Industries verzamelt in het kader van zijn werking verscheidene persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie met Traen-Industries.

 

1.1. Als klant van Traen-Industries

 

In het kader van klanten beperkt Traen-Industries zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

-        Identificatie- en contactgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer,…)

-        Professionele gegevens (ondernemingsnummer, beroep,…)

-        Financiële en economische gegevens (facturen,…)

-        Bankgegevens (detail bankaccount)

 

1.2. Als leverancier van Traen-Industries

 

In het kader van leveranciers beperkt Traen-Industries zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

-        Identificatie- en contactgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer,…)

-        Professionele gegevens (ondernemingsnummer, beroep,…)

-        Bankgegevens (detail bankaccount)

 

1.3. Als sollicitant

 

In het kader van solliciteren beperkt Traen-Industries zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 

-        Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mail, telefoonnummer,…)

-        Professionele gegevens (CV, motivatiebrie en evaluaties).

 

In sommige gevallen kunnen deze persoonsgegevens nog verder aangevuld worden met connectiegegevens (referenties).

 

1.4. Als bezoeker van de website

 

Indien u de website bezoekt verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u d.m.v. cookies. Hiervoor verwijzen we u echter naar de cookieverklaring op onze website.

2.    Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

 

 

2.1. Als klant van Traen-Industries

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

-        Het aanbieden van producten en diensten

-        Het verwerken van orders

-        Het onderhouden van klantrelaties

-        Marktonderzoek

-        Het versturen van persoonlijke aanbiedingen en advertenties

-        Het behandelen van vragen en problemen omtrent onze producten en diensten

Mits expliciete toestemming worden uw contactgegevens ook gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

 

2.2. Als leverancier van Traen-Industries

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

-        Het optimaal samenwerken en onderhouden van leveranciersrelaties

-        Het plaatsen en betalen van orders

 

 

2.3. Als sollicitant

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-        Het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure

-        Latere communicatie voor een (andere) vacature binnen een termijn 1 jaar.

 

 

 

 

3.    Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

 

3.1. Als klant van Traen-Industries

 

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt. Dit kan via een registratie in een shop, via de website of via een accountmanager. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via publieke databanken of kennissen. Indien dit het geval is zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving het vereist.

 

3.2. Als leverancier van Traen-Industries

 

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt of die u zelf publiek maakt met de mogelijkheid om contact op te nemen.

 

3.3. Als sollicitant

 

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers,…) voor referenties.

 

 

 

 

4.    Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen.

 

4.1. Als klant van Traen-Industries

 

Voor u als klant vallen hieronder, maar niet uitsluitend de derde partijen Mavari IT.

 

4.2. Als leverancier van Traen-Industries

 

Voor u als leverancier valt hieronder, maar niet uitsluitend de derde partij Mavari IT.

 

4.3. Als sollicitant

 

Voor u als sollicitant vallen hieronder, maar niet uitsluitend de derde partijen Acerta.

 

Wij verzekeren u echter dat al onze derde partijen de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

 

 

 

 

5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

 

5.1. Als klant van Traen-Industries

 

Voor potentiële klanten beperken we ons tot 3 jaar na initiële registratie. Persoonsgegevens van effectieve klanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

 

5.2. Als leverancier van Traen-Industries

 

Persoonsgegevens van leveranciers zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 10 jaar na de laatste aankoop.

 

5.3. Als sollicitant

 

Persoonsgegevens van sollicitanten zullen wij bewaren voor een termijn van maximaal 1 jaar na de sollicitatieprocedure.

Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciet toestemming vragen.

 

 

 

6.    Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

Traen-Industries stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens strikt beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

7.    Uw rechten

 

Indien u uw persoonsgegevens deelt met Traen-Industrie verkrijgt u hierover een aantal rechten. Traen-Industries respecteert deze rechten en stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop: U hebt als individu daarom het recht op: inzage en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:

 

-        Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn

-        Tijdelijke (of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens *

-        Wissing van uw persoonsgegevens **

-        Uzelf te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

 

* U moet er bij deze rekening mee houden dat Traen-Industries mogelijk niet langer in staat is sommige diensten aan te bieden. Zo zal u bij Traen-Industries geen producten meer kunnen kopen of zal u niet meer gecontacteerd kunnen worden voor mogelijke vacatures.

 

** Traen-Industries behoudt zich het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswisseling niet volledig kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

 

 

Moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dient u ons eerst te contacteren. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of klachten wenst in te dienen vragen wij u wel eerst te identificeren met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart om te voorkomen dat dit iemand in uw naam zou doen. Wij zullen dit kopie na controle meteen verwijderen. Daarnaast vragen wij u ook steeds zo specifiek mogelijk te zijn zodat wij optimaal aan uw noden kunnen voldoen. Wij zullen u steeds van antwoord dienen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.